Pneumatiky IF/VF pro použití v oblasti zemědělství mají v testu na poli jednoznačnou převahu

Firma Bohnenkamp prokázal, že její vlastní pokusná řada je šetrnější k půdě.
Příslib výkonů nové technologie pneumatik IF/VF zní úžasně. Zemědělci mají těžit z vyšší šetrnosti k půdě a z vyšších výnosů a zároveň mají uspořit cenné pohonné hmoty. Ve standardizovaném terénním testu zkoumali odborníci na pneumatiky od společnosti Bohnenkamp společně s výrobcem zemědělských strojů Amazone, co zbylo z těchto sebevědomých prohlášení na poli.

rozmetadlo AMAZONE ZG TS 1001 Profis Pro
rozmetadlo AMAZONE ZG TS1001 Profis Pro, polní postřikovač Ux 5201 Super, polní postřikovač Pantera 4502H
Měření pomocí penetrometru

Základy techniky IF a VF

Pneumatiky IF (pneumatiky Improved/Increased Flexion) jsou schopny při  20 procentním nížím plnicím tlaku pneumatik pohybovat stejnou zátěží, jako srovnatelné standardní pneumatiky – anebo ale při stejném tlaku v pneumatice o až 20 procent vyšší zátěží. Pneumatiky VF (pneumatiky Very High Flexion) rozšiřují tuto hranici výkonu dokonce až na 40 procent. Toto umožňuje pozměněná konstrukce kostry pneumatiky. Větší počet tenčích vrstev, tvořících kostru, propůjčuje pneumatice při měnících se tlakových poměrech nezbytnou flexibilitu a stabilitu a zachovává bezpečnou trakci. Pokud chtějí zemědělci na poli zamezit přílišnému zatížení půdy, můžou snížit vnitřní tlak u těchto výrobků, a tak zvětšit stykovou plochu pneumatiky s podkladem. Před změnou – návratem na silnici – je možné opět zvýšit tlak v pneumatice opačným směrem tak, aby docházelo k úspoře pohonných hmot.

Závody Amazone H. Dreyer GmbH & Co. KG (název značky: AMAZONE) z dolnosaského Hasbergen-Gaste, poskytly pro prováděný test na poli zemědělské stroje a zařízení. AMAZONE je jakožto renomovaný výrobce zemědělských a komunálních strojů již po mnoho let přesvědčeným zákazníkem firmy Bohnenkamp AG při prvotním vybavování svých výrobků.

Vyjeďme ven na pole – přímé porovnání pneumatik IF/VF a standardních pneumatik

Testována byla technologie Improved Flexion na taženém polním postřikovači AMAZONE UX 5201 Super. Technologie Very High Flexion byla kompletně testována jak na taženém rozmetadle AMAZONE ZG TS 1001 ProfisPro, tak na samohybném polním postřikovači AMAZONE Pantera 4502H. U zařízení Pantera 4502H je velmi zajímavá především kombinace vysokého zatížení kol při relativně úzkých pneumatikách s vysokým tlakem uvnitř pneumatik. Využití technologie VF dovoluje právě zde značné snížení tlaku uvnitř pneumatiky, a to více než o jednu třetinu v porovnání s konvenčními pneumatikami.

Na levé straně zařízení byly vždy montovány pneumatiky s běžnou standardní technologií, zatímco na pravé straně byla použita srovnatelná technologie IF, resp. VF. Předtím, než jsme vyjeli na pole, byla sledována neúplatným zrakem Tima Klemanna, vedoucího projektu pro značku AMAZONE, zařízení naložena a v mateřském závodu v Hasbergen-Gaste bylo zjištěno přesné zatížení kol, resp. byl nastaven plnicí tlak pneumatik podle zadání.

 

Jednoznačné výsledky měření: při hloubce stopy a při zhutnění

Když jsme byli takto připravení, vyjeli jsme za nejlepšího počasí na pole. Po předchozím období, během něhož málo pršelo, byla půda při testu na poli poměrně suchá, což není pro provedení testu nedůležité, protože nosnost půdy je o to větší, čím je půda sušší a čím je její hustota uložení vyšší. Vlhké a kypré půdy se zhutňují mnohem lehčeji.

Měřeny a porovnávány byly vždy absolutní hloubka jízdní stopy a za pomoci půdního penetrometru hloubka průniku při pevně definovaných odporech. Je měřítkem hustoty půdy a tím také měřítkem pro možnost pronikání kořenů. Vyšší hloubka průniku penetrometru při tom dokládá menší zhutnění půdy. Referenční hloubka průniku při půdě, po které se nejezdilo, činila 30 cm.

Tabulka

 

Polní postřikovač UX 5201 Super

Rozmetadlo ZG TS 1001 ProfisPro

Polní postřikovač Pantera 4502H

 

Konvenční

IF/VF

Konvenční

IF/VF

Konvenční

IF-/VF

Zatížení kola

4210 kg

4300 kg

3800 kg

3900 kg

4000 kg

4000 kg

Tlak v pneumatice

1,6 bar

1,1 bar

1,3 bar

0,9 bar

2,8 bar

1,8 bar

Hloubka jízdní stopy

10 cm

7 cm

10,5 cm

7,5 cm

14 cm

10 cm

Hloubka penetrometru

21,8 cm

24,3 cm

25,1 cm

 27,2cm

20 cm

22 cm

 

 

Ve všech výsledných měřeních se zřetelně ukazuje jasný obraz – především, co se týká hloubky jízdní stopy. Zařízení Amazone zanechala na pneumatikách IF/VF o zhruba 25 až 30 procent mělčí jízdní stopu – a to navzdory většímu nebo stejnému naměřenému zatížení kol. A zatímco penetrometr dosáhl ve stopách konvenčních pneumatik průměrně hloubku 22,3 cm, pronikl v kypré stopě po pneumatikách IF/VF průměrně za všechny stroje a měřicí body o 10 procentních bodů hlouběji. Pro ilustraci: Počítáno na jeden hektar plochy pole mají rostliny při použití technologie IF/VF o 220 kubických metrů více prostoru pro kořeny, sloužící pro přijímání živin. Efekt vyšší šetrnosti k půdě použitím technologie IF, resp. VF, je průkazný a jednoznačně pozitivní.

Technologie VF se stane dříve či později standardní technologií na poli

Pro Heika Holthause, vedoucího agrárního obchodního úseku u firmy Bohnenkamp AG, představovaly výsledky testů působivé potvrzení příslibu výkonu: „Pomocí nedávno vytvořené možnosti, kdy jsme schopni novou technologií vybavovat kompletní jízdní soupravy, se použití pro zemědělce a podnikatele, poskytující služby za úplatu v oblasti zemědělství, vyplatí ještě více. Mírně vyšší pořizovací cena za tuto technologii se nyní vyplatí ještě rychleji v důsledku vyšších výnosů při sklizni a v důsledku značného snížení spotřeby pohonných hmot.“ Tento vedoucí z Osnabrücku již vnímá u potenciálních uživatelů zvyšující se zájem o technologii, která se čím dál tím více osvědčuje. Pro něj představuje technologie VF ve střednědobém horizontu budoucnost pneumatik, používaných v zemědělství. „Ten, kdo byl nadšený již používáním technologie IF, přejde v budoucnu na další vývoj této technologie ve formě pneumatik VF a ten, kdo nově vstoupí do technologie, která určuje budoucnost, se bude na základě ekonomických aspektů zabývat spíše ihned pneumatikami VF a vynechá mezikrok přes zahájení používání pneumatik IF.“