Společnost Bohnenkamp jako zaměstnavatel

Společnost Bohnenkamp s.r.o. se jako součást úspěšné podnikatelské skupiny může ohlédnout zpět na více než 70 úspěšných let. Nejdůležitějším faktorem úspěchu jsou naši angažovaní zaměstnanci, pro které je servis nejvyšší prioritou. Nabízíme Vám moderní pracovní místo v mezinárodní společnosti.

Orientace na tým

Jako pracovní skupina, oddělení nebo mezinárodní projektový tým můžeme společně v Bohnenkampu dosáhnout skvělých cílů. Stejně týmově oslavujeme úspěchy a přebíráme odpovědnost za úkoly a výzvy. Silný tým skupiny Bohnenkamp má již více než 600 zaměstnanců. Spoléháme na individuální silné stránky, které tým spojí pro naše zákazníky z oblasti obchodu, výroby strojů a servisních dílen. Proto v Bohnenkampu najdou skuteční hráči týmu nejen vzrušující výzvy, ale také nejlepší možné podmínky pro společný pracovní úspěch.

Osobně

My ve skupině Bohnenkamp známe své úkoly a své podnikání: Obchod se dělá s lidmi a mezi lidmi. Má to tak zůstat i v digitální éře. Proto klademe velký důraz na osobní kontakt mezi námi a našimi obchodními partnery. Tento osobní komponent posilujeme plochými hierarchiemi, maximální svobodou řízení pro naše zaměstnance a co nejmenší byrokracií. "Osobně" pro nás však znamená i to, abychom každého zaměstnance rozvíjeli s ohledem na jeho silné a slabé stránky, a abychom jako zaměstnavatel pro něj byli v případě nutnosti vhodnou oporou.

Mezinárodně

Bohnenkamp AG kombinuje atraktivní mezinárodní pracovní prostředí s bezpečností a udržitelností středně velké obchodní společnosti v Dolním Sasku. Naše pobočky a dceřiné společnosti, stejně jako naše obchodní aktivity ve 26 zemích, formují naši každodenní práci ve všech našich divizích. K tomu se přidávají renomovaní dodavatelé a vývojoví partneři z celého světa, jako je Čína, Indie a Spojené státy. Z pozadí naší mezinárodní struktury zajišťují místní kompetence a odpovědnosti flexibilitu a zaměření na zákazníka, které charakterizuje Bohnenkamp.

Udržitelně

Kdo k nám jednou přijde, zůstane u nás zpravidla dlouho. Platí to jak pro naše zákazníky, tak pro naše zaměstnance. Vnímáme to jako dobrou indicii, že jako společnost jednáme navenek i uvnitř pečlivě a opatrně. Naše obchodní rozhodnutí děláme zodpovědně s ohledem na trh, pracovní sílu a naše zákazníky. Tato flexibilita, prozíravost a opatrnost nám dávají nezbytné možnosti přizpůsobení se rozvoji našeho odvětví a vedou nás bezpečně a udržitelně do budoucnosti.

Hledíc vpřed

Co bude Bohnenkamp v budoucnu představovat jako společnost a jako zaměstnavatel? Už dnes připravujeme směr pro úspěšnou obchodní budoucnost. Naše specialisty zítřka sami trénujeme komplexně a napříč všemi odděleními na vynikající úrovni, zajišťujeme naši výkonnost, mimo jiné pomocí certifikovaného managementu kvality, a pro naše zákazníky, dodavatele a obchodní přátele jsme vždy spolehlivým a kompetentním partnerem. Svými zkušenostmi z více než 60 úspěšných let hledíme předvídavě do bezpečné a solidní budoucnosti.

Máte zájem? Pak k nám podejte žádost o zaměstnání!
Podívejte se na naše volná pracovní místa nebo nám pošlete svou iniciativní žádost o zaměstnání. Těšíme se na Vás. Nashledanou ve společnosti Bohnenkamp!

PODEJTE SI ŽÁDOST TEĎ