TIRÁŽ

Bohnenkamp s.r.o.
Dolna 2099
900 01 Modra
Slowakia
Tel.: 00421 33 6486 100
Fax: 00421 33 6486 111
E-Mail: info@bohnenkamp.sk

Konatelia:
Vratko Škára

IČO: 35930594
DIČ: 2021997681
IČ DPH: SK2021997681

Zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I
Oddiel SRO, vložka . 35654/B