Přebíráme odpovědnost

Naši skupinu vedeme v souladu s hodnotami středně velké rodinné společnosti. Dodržení všech zákonných předpisů je samozřejmostí pro všechny naše zaměstnance. Kromě toho naše interní směrnice dávají našim prodejcům dodatečný spolehlivý rámec.

Udržitelnost

Jednáme zodpovědně a udržitelně v souladu s naším závazkem udržitelnosti a toto jednání očekáváme i od dodavatelů, se kterými již dlouhá léta partnersky spolupracujeme. Naše výrobky by měly nabídnout co možná nejlepší přínos ke snižování spotřeby pohonných látek, šetření půdy a zvyšování výnosu.

Všechny naše lokality jsou certifikovány podle normy DIN 9001 ISO.

DODRŽOVÁNÍ

Naše jednání se zakládá na hodnotách jako je čestnost, respekt, důvěra, kvalita, výkon a udržitelnost a je v souladu s národními a mezinárodními pravidly, předpisy, zákony a obchodními či podnikatelskými normami. Naše sebedůvěra je založena na závazném kodexu chování společnosti Bohnenkamp.

Code of Conduct of the Bohnenkamp Group

Code of Conduct for Suppliers of the Bohnenkamp Group

Rostoucí zodpovědnost

Naše zodpovědnost vůči společnosti, našim zaměstnancům a životnímu prostředí se vyvíjela ruku v ruce s naší společností. I příběh a historie naší společnosti dokazuje, jak rostla naše zodpovědnostt.

K příběhu a historii společnosti

Nadace společnosti Bohnenkamp

Nadace společnosti Bohnenkamp pod mottem "Podporujte vzdělávání - vezměte každého" se zasazuje o rovnost příležitostí a podporuje mladé lidi, kteří jsou z různých důvodů "znevýhodnění" vzdělávacím systémem.

K nadácii