Přebíráme odpovědnost

Naši skupinu vedeme v souladu s hodnotami středně velké rodinné společnosti. Dodržení všech zákonných předpisů je samozřejmostí pro všechny naše zaměstnance. Kromě toho naše interní směrnice dávají našim prodejcům dodatečný spolehlivý rámec.

Udržitelnost

Jednáme zodpovědně a udržitelně v souladu s naším závazkem udržitelnosti a toto jednání očekáváme i od dodavatelů, se kterými již dlouhá léta partnersky spolupracujeme. Naše výrobky by měly nabídnout co možná nejlepší přínos ke snižování spotřeby pohonných látek, šetření půdy a zvyšování výnosu.

Všechny naše lokality jsou certifikovány podle normy DIN 9001 ISO.

DODRŽOVÁNÍ

Naše jednání se zakládá na hodnotách jako je čestnost, respekt, důvěra, kvalita, výkon a udržitelnost a je v souladu s národními a mezinárodními pravidly, předpisy, zákony a obchodními či podnikatelskými normami. Naše sebedůvěra je založena na závazném kodexu chování společnosti Bohnenkamp.

Ke kodexu chování

Rostoucí zodpovědnost

Naše zodpovědnost vůči společnosti, našim zaměstnancům a životnímu prostředí se vyvíjela ruku v ruce s naší společností. I příběh a historie naší společnosti dokazuje, jak rostla naše zodpovědnostt.

K příběhu a historii společnosti

Nadace společnosti Bohnenkamp

Nadace společnosti Bohnenkamp pod mottem "Podporujte vzdělávání - vezměte každého" se zasazuje o rovnost příležitostí a podporuje mladé lidi, kteří jsou z různých důvodů "znevýhodnění" vzdělávacím systémem.

K nadácii