Nový Štítek pneumatiky
od května 2021

Zavedení evropského štítku má snížit emise vozidel a tím přispět k dosažení klimatické neutrality do roku 2050.

Obecné vysvětlení

Aby se zákazníci mohli při nákupu pneumatik vědomě rozhodnout, platí pro pneumatiky tříd C1, C2 a C3 od data výroby 1. 5. 2021 nový štítek pneumatiky, který poskytuje komplexní informace o klasifikaci valivého odporu, přilnavosti za mokra a hlučnosti při odvalování.  Kromě toho lze údaje o jednotlivých pneumatikách získat z databáze EU (EPREL) pomocí QR kódu, který je uveden na novém evropském štítku pneumatiky.

Bedeutung der Symbole

Valivý odpor

Třídy E až A
Spotřeba paliva závisí na valivém odporu pneumatik, na vozidle samotném a jízdních podmínkách. Valivý odpor se udává ve třídách A (nejvyšší účinnost) až E (nejnižší účinnost). Rozdíl mezi nejvhodnější třídou (A) a nejhorší třídou (E) představuje snížení spotřeby o 7,5%.

Přilnavost za mokra

Třídy E až A
Brzdný účinek pneumatiky na mokré vozovce se měří brzdnou dráhou (ABS) nebo maximálním koeficientem tření mezi pneumatikou a vozovkou a porovná se s hodnotami referenční pneumatiky. Přilnavost za mokra je uvedena také ve třídách A (nejkratší brzdná dráha) a E (nejdelší brzdná dráha). U pneumatik třídy A lze ve srovnání s pneumatikami třídy E dosáhnout při plném brzdění z rychlosti 80 km/h až o 18 m kratší brzdné dráhy.

Valivý odpor

Třídy C až A
Hlučnost odvalování pneumatiky je specifikována ve třídách A (nejtišší pneumatika) a C (nejhlasitější pneumatika) a udává se odpovídajícím počtem zvukových vln. Piktogram s klasifikací A označuje, že vnější hlučnost odvalování pneumatiky je o více než 3 dB pod mezní hodnotou EU platnou do roku 2016. U klasifikace B je nižší nebo odpovídá limitu EU platnému do roku 2016 s hodnotou 3 dB. Klasifikace C překračuje limit EU 3 dB platný do roku 2016. 

Piktogram sněhu a ledu

Nový evropský štítek bude navíc také zobrazovat již známý piktogram přilnavosti na sněhu (3PMSF) pro zimní a celoroční pneumatiky a také piktogram přilnavosti na ledu pro vybrané zimní pneumatiky osobních vozidel C1.

Nový Evropský štítek pneumatiky

 1. QR kód vede do evropské databáze produktů
  (EPREL)
 2. Doplnění identifikátoru typu pneumatiky = kat.č.
 3. Nové odstupňování spodních hodnot štítků
  Třídy štítků E a F se stávají třídou D. Třída G se slučuje s třídou E. Na levé straně štítku je uveden valivý odpor pneumatiky. Na pravé straně údaj o přilnavosti za mokra.
 4. Klasifikace ABC tříd hlučnosti namísto zvukových vln
  Hodnota decibelů bude uváděna i nadále
 5. Zobrazení piktogramů
  Uvedení piktogramu přilnavosti na sněhu (3PMSF) a piktogramu přilnavosti na ledu (pouze pro pneumatiky třídy C1)

Úkoly pro Vás jako prodejce pneumatik

Důležité:
Z důvodu přechodné fáze budou stále ještě v oběhu pneumatiky se „starým“ evropským štítkem, které byly vyrobeny před 1. květnem 2021. Ty není nutné přelepovat novými štítky, protože na ně se nařízení nevztahuje.

 • V místě prodeje (POS) musí být štítek umístěn na pneumatice v dobře viditelné poloze. Informační list produktu musí být k dispozici digitálně a na vyžádání poskytnut také v tištěné podobě.
 • Pokud prodáváte pneumatiku, která je součástí série složené z několika identických pneumatik, musí být (digitálně) k dispozici štítek pneumatiky i datový list produktu a na vyžádání musí být poskytnuty také v tištěné podobě.   
 • Štítek pneumatiky musí být pro konkrétní typ pneumatiky zobrazen digitálně nebo v tištěné formě ve vizuálních reklamách i jakémkoli jiném propagačním materiálu. Například pokud je řada pneumatik specifikována profilem pneumatiky, je dostatečné uvedení šíře rozsahu mezi typem pneumatiky s nejhorším a nejlepším hodnocením v rámci dané řady produktů.

 

Databáze EPREL
Nový datový list produktu (zkráceně PIS) ukládá každý výrobce pneumatik do databáze EPREL. Ta obsahuje všechny informace, které jsou uvedeny na evropském štítku pneumatiky. Kromě toho je uvedeno datum zahájení výroby a datum ukončení výroby výrobce.