Přehled nového značení pneumatik v EU

Pneumatiky sjíždějící z výrobní linky od 1. května 2021 musí být označeny novým štítkem EU. Rozšířený štítek bude mimo jiné uvádět valivý odpor, hluk odvalování a přilnavost běhounu za mokra. Prodejci pneumatik musí štítek uvádět v prodejnách a na digitálních médiích.

Nové označení EU je od 1. května letošního roku povinné pro všechny pneumatiky kategorie C1 (osobní automobily), C2 (lehké nákladní automobily) a C3 (nákladní automobily), pokud jsou schváleny pro rychlosti vyšší než 80 km/h. Štítek je povinný i pro všechny ostatní pneumatiky. Nový štítek EU poskytuje prodejcům pneumatik a spotřebitelům podrobnější informace než dříve. Cílem je prodávat více pneumatik, které jsou méně hlučné a především snižují spotřebu paliva. Tímto způsobem má nová značka EU přispět ke klimatické neutralitě. Během přechodné fáze mohou být pneumatiky vyrobené před 1. květnem 2021 nadále označovány starým označením EU a být v oběhu.

Co je nového na novém štítku EU pro pneumatiky

Změní se odstupňování hodnot brzdění za mokra a valivého odporu. Kromě toho se zobrazuje hladina hluku s přesnou specifikací v decibelech a třída hluku A, B nebo C. Kromě toho jsou zde dva symboly pro přilnavost na sněhu (3PMSF) a přilnavost na ledu. Koncoví uživatelé si mohou z nové databáze EU EPREL stáhnout údaje o jednotlivých pneumatikách prostřednictvím QR kódu. Je to pohodlné a zvyšuje to transparentnost prodeje. Určité povinnosti však mají i prodejci pneumatik.

Co znamená nové označení EU pro prodejce pneumatik?

Povinnost informovat

  • Konečný uživatel musí být na místě nebo telefonicky seznámen se štítkem EU a hodnotami, které uvádí prodejce.

  • Štítek musí být předán konečnému uživateli před prodejem, a to buď v analogové kopii, nebo v elektronické podobě.

  • Štítek musí být umístěn na dobře viditelném místě na pneumatice nebo vedle ní v místě prodeje ve stacionárním obchodě.

  • Datový list výrobku musí být k dispozici v digitální podobě a na vyžádání musí být poskytnuta i tištěná kopie.

  • Pokud je pneumatika součástí série několika stejných pneumatik, stačí jeden štítek na sérii; informace musí být opět k dispozici před prodejem.

Tvorba nabídky

  • Veškeré vizuální nebo tištěné propagační materiály pro určitý typ pneumatiky musí obsahovat příslušné označení pneumatiky v grafické podobě. Pokud je uvedena cena pneumatiky, musí být štítek pneumatiky umístěn v blízkosti údaje o ceně.

  • V případě vizuálních propagačních materiálů na internetu pro určitý typ pneumatiky mohou distributoři poskytnout označení pneumatiky pomocí vloženého zobrazení, například pomocí efektu přejetí myší.

  • V seznamu výrobků stačí uvést příslušné symboly výkonu a hodnoty uvedené na štítku.

  • U nabídek zasílaných e-mailem nebo podobnými prostředky postačí odkaz na příslušné údaje o článku v databázi EPREL.

  • Při fakturaci se doporučuje uvádět u každého článku odkaz na databázi EPREL.

Další informace naleznete zde:

Databáze EPREL